ČESKÁ KLUBOVKA
krása šachových figurek

Originální tvar českých klubovek navrhl v 80. letech 19. století jeden z našich nejvýznamnějších sochařů - Bohuslav Schnirch (1845–1901). Byl také prvním předsedou Českého spolku šachovního, založeného 20. března 1884 a později i České asociace šachové, která byla založená 2. února 1888.
Jeho největším a nejznámějším dílem jsou bronzové Trigy na nárožních pylonech budovy Národního divadla. Pracoval také na Rudolfinu nebo Pražské tržnici v Holešovicích a je autorem pomníku Jiříka z Poděbrad v Poděbradech.
Nicméně česká klubovka byla v jistém ohledu jeho nejrozšířenějším a nejpoužívanějším dílem, protože s tímto designem hrají své partie čeští šachisté od 80. let 19. století až dodnes.

Zdroj: PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST

Bohuslav Schnirch


 

SBÍRKA ŠACHOVÝCH FIGUREK ČESKÁ KLUBOVKA

nabídky šachových figur, dotazy a připomínky směřujte prosím na
e-mail: klubovka@csla.cz , tel.č.: 607 170 914 nebo formulář zde

 


Česká klubovka, údajně hraná na turnaji v Poděbradech v roce 1936, kterého se účastnil A. A. Aljechin.

 


Česká klubovka, v letech 1951 a 1954 používaná i pro pásmové turnaje FIDE.

 

 

 


Česká klubovka IV/2, 1986, Dřevozpracující závody Frýdlant v Čechách

 


Česká klubovka č. II/2, 1988, Dřevozpracující závody Frýdlant v Čechách

 

 


NABÍDKY ŠACHOVÝCH FIGUR, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY SMĚŘUJTE PROSÍM NA
e-mail: klubovka@csla.cz , tel.č.: 607 170 914 nebo formulář níže

Za nabídky, dotazy i připomínky předem děkuji.

https://www.facebook.com/ceskaklubovka/


3200, 1700 - 1920, 1020